CARNAVAL 2020-2021 - 1 - vzw-carnavalraad-provincie-westvlaanderen.be

Carnaval raad Provincie West-Vlaanderen.Vzw
On: 0674.973.807
Met dank aan onze sponsers
Ga naar de inhoud
MEDEDELING!!
STEUN CRPW.Vzw KOOP ONLINE VIA TROOPER

laatste update

10/05/2023

opening carnaval
tot
BESLISSING NKCN

· Er wordt geen verkiezing  georganiseerd voor de titels van 2021.
Wij denken niet dat er nog veel activiteiten zullen kunnen plaatsvinden met een intrede die een nationale titel waardig zijn.
· De regerende titels van 2020 zouden kunnen / mogen doorregeren tijdens het seizoen 2020 – 2021 MAAR wel steeds onder het jaar 2020. De prins of prinses 2021 bestaat dan niet.
· De kandidaten die nu reeds ingeschreven zijn voor door het NKCN erkende verkiezingen zouden het volgend jaar (voor de titel van 2022) kunnen deelnemen ongeacht of ze nu al dan niet de leeftijdsgrenzen overschrijden op voorwaarde dat ze ingeschreven zijn vóór de voorziene termijn (afsluitingsdatum van de inschrijving) voor de titel in 2021.
· Teneinde dit te controleren moet de organisator een kopie van de inschrijvingen overmaken aan het NKCN & APPB (voor de Belgische titels) uiterlijk één week na het afsluiten van de gewone inschrijvingsdatum.
· Er kan besproken worden of andere kandidaten dan eventueel nog mogen deelnemen indien ze niet ingeschreven waren bijvoorbeeld in geval er geen kandidaten zijn of indien de kandidaten die tijdig ingeschreven waren afhaken.
· Het zal de bestuursleden van het NKCN ook beschermen en vermijden dat ze controles gaan uitvoeren op een Corona onveilige plek. Een jury tafel die rekening houdt met de “social distancing” lijkt niet haalbaar, dan moeten ze allemaal een masker dragen aan de jurytafel. Hetzelfde geldt voor de jurykamer waar de juryleden moeten samenkomen. Elf juryleden voorzitter en secretaris van de jury, controleurs NKCN & APPB en de getuigen. Dit is minstens 15 personen. Hiervoor zou dan een ruimte nodig zijn van minstens 60 vierkante meter. Ik denk niet dat er veel verkiezingen een dergelijk vergaderlokaal hebben !
· In de kleedkamers voor de kandidaten gelden dezelfde regels van social distancing. Wie heeft er een kleedkamer die groot genoeg is (4 vierkante meter per deelnemer aan de show). Hoe moeten de kandidaten hun intrede doen indien ze rekening moeten houden met de social distancing ? Een intrede van 40 personen, 15 juryleden, de organisatoren en er mag snel maar bijkomend een dertigtal personen er bovenop in de zaal. Dit is toch niet haalbaar !
Tot slot willen we meedelen dat de verkiezingen voor de provinciale titels van de provincie Limburg,  Oost-Vlaanderen Antwerpen, Vlaams Brabant en West-Vlaanderen niet doorgaan alsook de verkiezingen voor het Waasland.
De verkiezing van de Prins en de Prinses van het Vlaams Gewest 2021 gaat eveneens niet door.
Ook werd er door de organisatoren van de nationale verkiezingen : Prins van België, Prinses van België, Kinderprinsenpaar van België, Jeugdprinsenpaar van België, Prins en Prinses van België 3 x 20, Seniorprins en Seniorprinses van België en Prins en Prinses Andersvaliden van België beslist dat de verkiezing voor het seizoen 2020 - 2021 niet doorgaat.

Dank bij voorbaat
mvg
Rudi
Terug naar de inhoud