INFO wat betreft CRPW - vzw-carnavalraad-provincie-westvlaanderen.be

Carnaval raad Provincie West-Vlaanderen.Vzw
ON.0674973807
schipje raad
logo maskers
Logo CRPW.Vzw
C R P W
Schild West-Vlaanderen op handen
schipje raad
gordijn
Ga naar de inhoud
MEDEDELING!!

Laatste update
19/04/2020
Je zal zien hier en daar moet er nog aan gewerkt worden.
We doen onze best om dit zo snel mogelijk in orde te krijgen.

Hier onder kunnen jullie alle informatie vinden betreffend
"Carnaval raad Provincie West-Vlaanderen.Vzw"

pS: Voor de aangesloten verenigingen of individeule leden is er een login voorzien,
waar zij alle nodige documenten en alle nodige informatie kunnen terug vinden.
helaas is deze nog niet in orde !!

Beste bezoeker, carnavalisten, verenigingen, leden en individuele lid.

Wij heten u van harte welkom op onze website.
Op 15 Maart 2017 was het een feit!!!
Een nieuwe ”carnaval raad provincie West-Vlaanderen Vzw” werd opgericht.
Dit gebeurde in Café Westrozenbeke Torhoutsesteenweg 380 te 8400 Oostende.
We steken het niet onder stoelen of banken maar het gehele bestuur bestaat uit de
West-Vlaamse prinsen en prinsessengarde van West-Vlaanderen.

(http://www.west-vlaamse-prinsengarde.be)

Zij die met trots en fierheid hun jaar hebben geregeerd als ambassadeur, ambassadrice voor onze Provincie West-Vlaanderen werden verstoten uit de federatie West-Vlaanderen.
Maar goed, daar draait het bij ons niet om.
Onze bedoeling is het carnaval in West-Vlaanderen en ver daar buiten op een gezond en eerlijke manier terug naar voor te brengen.
Onze leuze is dan ook "Voor Carnavalisten door carnavalisten"
Waar Carnavalisten zich thuis voelen.
Wij wensen samen met heel veel verenigingen samen te gaan werken,
aan een feest waarvoor wij het toch allemaal doen……

Ja, CARNAVAL!!!

Hier op onze website kan je alle soorten informatie terug vinden die wij graag met je delen.
Vele vragen zullen hier al zeker voor een groot deel kunnen beantwoord worden.
Indien uw nog met een vragen,sugisties of ideen hebt Kan je die gerust naar ons door E-mailen.
indien je ook ergens een fout ziet in onze website kan je ons contacteren
Dit kan je doen door op de link contact te drukken.


Wij Wensen jullie allen alvast veel kijk en lees plezier op onze vernieuwde website.
En hopen jullie te mogen begroeten op één of andere evenementen.


WAT BETEKEND CRPW ?

CRPW is een afkorting van onze vereniging "Carnaval raad Provincie West Vlaanderen Vzw".

C = Carnaval =

Is van oorsprong een gekerstend heidens volksfeest.
Het valt binnen de christelijke traditie op de zondag, maandag en dinsdag direct voorafgaand aan de vastentijd van 40 dagen.
Carnaval is bij uitstek het feest van zotheid, spot en uitbundigheid.
Officieel duurt carnaval van zondag tot en met dinsdag. In de huidige praktijk vinden er tussen 11 november en het eigenlijke feest al tal van aan carnaval verbonden festiviteiten plaats, vooral in de laatste weken voor het carnaval zelf. Soms vinden er op Aswoensdag nog carnavalsactiviteiten plaats. Op 11 november (de elfde van de elfde), om precies 11:11:11uur, begint het carnavalsseizoen. In vrijwel iedere carnavalvierende plaats met een zekere ceremonie gevierd. De reden dat specifiek is gekozen voor deze datum en dit tijdstip is dat het getal 11 van oudsher als het getal van dwazen en gekken wordt beschouwd. 11 november is bovendien exact 40 dagen voor 21 december, de kortste dag. Het is daarmee het begin van de donkere periode voor Kerstmis. Daarbij is het de feestdag van Sint Maarten (het sint-maartensfeest). Maria-Lichtmis is op 2 februari, wat weer exact 40 dagen na Kerstmis is.
Elk jaar wordt er door verschillende carnavalsvereniging een prins en prinses Verkozen . Bij sommige verenigingen worden er ook een juniorprins en prinses alsook jeugdprins en jeugdprinses gekozen.
bij andere verenigingen worden deze gewoon aangesteld.
iedere vereniging, gemeente, stad, regio, Provincie of land is verschillend.
Vaak worden steden en dorpen tijdens carnaval overgedragen aan het gezag van Prins Carnaval,
bijgestaan door de Raad van Elf.

R = raad =

In het publiekrecht (m.n. het bestuursrecht), een aantal onderdelen van het privaatrecht (zoals het ondernemingsrecht) en in het staatsrecht wordt de term raad in het algemeen gebezigd voor een aangewezen groep personen aan wie bepaalde − al dan niet officiële − bevoegdheden zijn toegekend. Een dergelijk orgaan heeft doorgaans een adviserende, toezichthoudende, uitvoerende, beslissende en/of (deels) bestuurlijke functie. Er wordt ook wel gesproken van een raadsorgaan, adviesorgaan, -instantie of -college, bij specifiek bestuurlijke functies in het bijzonder van een gremium, bestuursorgaan of (bestuurlijk) college.Het woord raad kan twee betekenissen hebben.
In het eerste geval is het een ander woord voor advies en in de tweede situatie gaat het om een groep mensen die over een bepaald specifiek gebied kennis en-of zeggenschap heeft.

P = Provincie =

Een provincie is een deelgebied van een land met een eigen regionaal bestuur. Het gaat veelal om een tussenniveau tussen het nationale en lokale bestuur, maar hier zijn uitzonderingen op.

W= West - Vlaanderen =

West-Vlaanderen is een van de tien provincies van België en tegelijk een van de vijf provincies van het Vlaams Gewest.
Het is de meest westelijk gelegen provincie van Vlaanderen en België en is de enige Belgische provincie die aan de Noordzee ligt.
De provincie heeft een oppervlakte van 3.144 km².
De hoofdstad van West-Vlaanderen is Brugge.


Ons doel ?

 • Op de eerste plaats het carnaval in West-Vlaanderen terug te stimuleren.

 • Carnaval vierders samen te brengen ons moto is "hoe meer zielen hoe meer vreugde"

 • Samenwerken met groeperingen, vriendschapsbanden smeden en onderhouden met verenigingen uit andere Provincie's en gewesten, dat erin bestaat, de humor en de parodie te beoefenen in alle menselijke gedragingen; het carnaval op een hoger vlak te brengen door een strenge
  toepassing van dit ceremoniële, teneinde kennis te maken met andere gebruiken en tradities

 • Informatie te verstrekken over carnaval evenementen en carnaval stoeten.

 • Belangrijke informatie wordt via alle mogelijke moderne communicatiemiddelen ter beschikking gesteld van de aangesloten verenigingen.

 • In een geest van culturele ontwikkeling.

 • De aangesloten verenigingen ondersteunen en bijstaan in hun dagdagelijkse werking.

 • Voor carnavalstradities die onder invloed van onze moderne levensgewoonten dreigen teloor te gaan, de nodige initiatieven nemen om dit te beletten en opnieuw leven in te blazen.


  LID WORDEN

 • Een vereniging kan het lidmaatschap bij CRPW.Vzw verwerven door het betalen van een jaarlijks lidgeld van 30,00 EUR.

 • Naast verenigingen kunnen ook individuele personen lid worden bij CRPW.Vzw.
   Het jaarlijks lidgeld voor deze personen bedraagt 25,00 EUR.

 • Een volledig jaarlidmaatschap loopt van 1 mei tot en met 30 april van het daaropvolgende kalenderjaar.

 • Een lidmaatschap voor nieuwe leden kan uiteraard ook aanvang nemen in de loop van voormelde periode.

Maak hierna een keuze onder welke hoedanigheid u lid wenst te worden bij Carnaval raad Provincie West-Vlaanderen.Vzw.
U wenst zich in te schrijven als:       vereniging    OF     Individueel lid


KANDIDAAT


Vanaf 11/11/2020 Kunnen Kandidaten Zich inschrijven,
Maar mogen zich pas bekent maken vanaf 1/1/2021

Wie het reglement wil kan die aanvragen via deze   

Hier onder kunnen jullie zich inschrijven éénmaal alle documenten zijn ingevuld en bij ons ontvangen zijn nemen wij contact met u op om samen te komen en alle documente te tekenen.
klik op één van de titels waar je wil voor gaan,

Voor de titel:

Kandidaat PRINS Provincie West-Vlaanderen 2020-2021

Kandidaat PRINSES Provincie West-Vlaanderen 2020-2021

Kandidaat JUNIOR PRINS Provincie West-Vlaanderen 2020-2021

Kandidaat JUNIOR PRINSES Provincie West-Vlaanderen 2020-2021

Kandidaat JEUGD PRINS Provincie West-Vlaanderen 2020-2021

Kandidaat JEUGD PRINSES Provincie West-Vlaanderen 2020-2021

Elf weetjes over carnaval


1. Wat betekent het woord carnaval?

Over de betekenis van het woord carnaval gaan verschillende verhalen rond.
Een voor de hand liggende verklaring is dat ‘carnaval’ is afgeleid van het Latijnse ‘carne vale’, wat betekent: vaarwel aan het vlees.
Carnaval wordt altijd gevierd vlak voor aanvang van de vastentijd, de veertig dagen voor Pasen waarin Christenen geen vlees mochten eten.
Een andere verklaring is dat het woord carnaval een verbastering is van het Latijnse woord voor scheepswagen: ‘carrus navalis’.
Dat verwijst dan weer naar de optochten die traditiegetrouw door de straten trekken tijdens carnaval.

2. Waarom is 11 het gekkengetal?

Het getal 11 is van oudsher het getal van de dwazen en de narren.
Elf is onlosmakelijk verbonden met carnaval.
Denk aan de elfde van de elfde (11 november), de Raad van Elf, het feit dat veel carnavalsactiviteiten om elf minuten over het hele of halve uur beginnen en carnavalsjubilea om de 11 jaar worden gevierd.
Elf wordt ook wel het ‘gekkengetal’ genoemd. Het wordt zo genoemd, omdat het tussen de 10 (het getal van perfectie) en de 12 (het heiligengetal) staat.
Leuk detail is dat het woord ‘gekkengetal’ uit precies elf letters bestaat.
Daarnaast bestaat het getal 11 uit twee keer een 1, wat staat voor gelijkheid. Met carnaval gaat iedereen verkleed en daardoor vervagen de verschillen tussen arm en rijk.
Iedereen is dan gelijk.

3. Wie heeft het gezag tijdens carnaval?

Een vaste traditie voor aanvang van het carnavalsfeest is dat de burgemeester van een stad of dorp de macht tijdelijk overdraagt. Dat gebeurt op vrijdagavond of zaterdagochtend, vaak tijdens een officiële ceremonie op het gemeentehuis. De ambtsketting gaat af en de symbolische sleutel van stad of dorp wordt overgedragen aan de leutvorst, die tijdens de carnavalsdagen de scepter zwaait over zijn feestende rijk. Op de meeste plekken gaat er een Prins Carnaval voorop in de polonaise.
Op dinsdagavond wordt op de meeste plekken met veel ceremonieel vertoon weer afscheid genomen van het carnavalsfeest. Vaak gaat dat gepaard met een popverbranding, waarbij de lokale carnavalssymbolen - vaak in de vorm van strooien poppen – in brand worden gestoken. Voor kinderen is er voorafgaand soms een lampionnenoptocht. Tijdens de popverbranding ‘rouwen’ de carnavalsvierders om het aanstaande afscheid van de prins en zijn gevolg.
Vroeger gebruikte de kerk de as van de poppen om op aswoensdag, de start van de vastentijd, kruisjes te zetten op de voorhoofden van gelovigen. Tegenwoordig staat op aswoensdag vooral het haring happen nog op de agenda van traditionele carnavalsvierders.

4. Wat is de historie van het carnavalsfeest?

Over waar het carnavalsfeest vandaan komt gaan verschillende verhalen de ronde. Zeker is wel dat het feest eeuwen terug al werd gevierd door de katholieken.
Tijdens de hervorming in de zeventiende eeuw werd het feest een tijd in de ban gedaan door de opkomst van de protestanten.
Die waren tegen losbandigheid en dat maakte dat carnaval in veel plaatsen decennialang verboden was.
Door de armoede die heerste vanaf de bloeitijd in de Gouden Eeuw tot aan de Tweede Wereldoorlog wordt het traditionele carnavalsfeest gekenmerkt door sobere kostuums, waarvan de boerenkiel met zakdoek nog het meest bekend is.
Andere kenmerken van het Bourgondische carnaval is de traditie dat plaatsen tijdens carnaval van naam veranderen.

5. Waarom duurt carnaval vier tot vijf dagen?

Dat we tegenwoordig een halve week carnaval vieren is in de loop der jaren zo gegroeid. Van oorsprong was er alleen Vastenavond, de dinsdag voor de vastentijd. Ook wel ‘vette dinsdag’ genoemd.
In de wetenschap dat de katholieken veertig dagen lang moesten vasten, gingen zij zich op dinsdagavond nog even goed te buiten aan drank en lekkernijen. Op een gegeven moment is het carnavalsfeest officieel opgerekt naar zondag tot en met dinsdag, maar in veel plaatsen begint carnaval tegenwoordig al op vrijdag.

6. Wat is het protocol?

Elke plaats heeft een eigen invulling als het gaat om het carnavalsprotocol.
Daaronder vallen de carnavaleske gebruiken en tradities.
Onderdeel van het protocol zijn bijvoorbeeld de lokale leutvorst en zijn gevolg.
Meestal gaat het om een Prins Carnaval met in ieder geval een Raad van Elf.
Maar in veel plaatsen is dat gevolg uitgebreider.
Dan horen er bijvoorbeeld ook een nar, een adjudant of dansmariekes bij.
Zo heeft elke stad of dorp zijn eigen carnavalstradities.
Er zijn plaatsen waar elk jaar een nieuwe Prins Carnaval wordt gekozen, maar ook plekken waar een leutvorst meerdere jaren op rij de scepter zwaait. Onder het protocol vallen ook alle vaste, locale tradities van het carnavalsfeest; van de sleuteloverdracht tot aan de popverbranding.
Per plaats bewaken overkoepelende carnavalsstichtingen de naleving van het carnavalsprotocol.

7. Waarom verkleden we ons tijdens carnaval?

Waar de traditie van verkleden en feesten precies vandaan komt, is niet helemaal duidelijk. Maar bij de opkomst van het katholieke geloof verbood de kerk heidense feesten.
Toch gingen mensen door met feestvieren.
Dit deden zij verkleed om niet herkend te worden.
Bij het feesten ging het erom dat iedereen gelijk aan elkaar was.
De meester diende de slaaf en de slaaf de meester.
Toen de kerk uiteindelijk besloot om het populaire volksfeest te omarmen en er een katholieke traditie van te maken, bleven de kostuums bestaan.
In de oudheid droegen de mensen vaak alleen een lappenkleed of een laken over hun hoofd.
Door de eeuwen heen werden de verkleedpartijen uitgebreider, van politieagenten tot levensgrote knuffelberen; tijdens carnaval kun je ze allemaal tegenkomen.
Elk jaar zie je wel weer wat trends als het gaat om de carnavalskostuums.
Er zijn ook plaatsen waar er een verkleedtraditie bestaat.

8. Waar komt de carnavalsgroet ‘Alaaf’ vandaan?

De kreet ‘Alaaf’ stamt af van de Keulse carnavalstraditie.
Het is een vreugdekreet of begroeting tijdens carnaval.
Daarbij hoort de beweging dat je met de vingertoppen van je rechterhand, je linkerslaap aantikt. Vanuit de historie werd de kreet gebruikt bij het uitbrengen van een dronk.
Op veel plekken klinkt het ‘alaaf’ veelvuldig tijdens de carnavalsdagen.

9. Waarom trekken er tijdens carnaval optochten door de straten?

De traditie van de carnavalsoptochten is ook overgewaaid uit Keulen.
Daar werd in 1823 een carnavalsstoet gehouden, om de nieuwe baas voor gek te zetten.
Keulen hoorde, nadat het eerst in Frans bezit was geweest, vanaf 1815 bij Pruisen. Keulen was een belangrijke plaats in die tijd en kreeg zodoende bezoek van de keizer van het Duitse rijk.
Een groep Keulse schrijvers, onder wie Goethe, kwam op het idee een optocht te houden gebaseerd op figuren uit een boekje over het Romeinse carnaval.
Daarmee wilden zij de keizer te kakken zetten.
Het hoogtepunt van de optocht was de wagen van ‘Held Karneval’, de voorloper van Prins Carnaval. Nu nog sluit de Prinsenwagen traditiegetrouw veel optochten af.
Vaak wordt er vanuit die wagen snoep naar het publiek langs de kant gestrooid.

10. Waar komt de term dweilen vandaan?

De term ‘dweilen’ - als in van kroeg naar kroeg gaan, zoals we tijdens carnaval vaak gebruikt wordt -, stamt af van de betekenis ‘doelloos, dan wel dronken, op straat rondzwerven’.

11. Wordt carnaval alleen bij ons gevierd?

Nee, zeker niet. Carnaval is een feest dat wereldwijd op veel plekken gevierd wordt, vaak vanuit de katholieke traditie, maar er zijn ook allerlei gekostumeerde of gemaskerde feesten die weer van het traditionele carnaval zijn afgeleid. Van Europa tot Afrika en natuurlijk is carnaval in het Braziliaanse Rio de Janeiro wereldberoemd. Net zoals in West-Vlaanderen heeft elke plaats zijn eigen carnavalstradities , geldt dat ook voor de invulling van het feest wereldwijd.
© 2019 Carnaval raad Provincie West-Vlaanderen vzw All rights reserved.
Terug naar de inhoud