COPYRIGHT - vzw-carnavalraad-provincie-westvlaanderen.be

Carnaval raad Provincie West-Vlaanderen.Vzw
On: 0674.973.807
Met dank aan onze sponsers
Ga naar de inhoud
MEDEDELING!!
STEUN CRPW.Vzw KOOP ONLINE VIA TROOPER

laatste update

10/05/2023

opening carnaval
tot
Copyright

Carnaval raad Provincie West-Vlaanderen.Vzw (CRPW)

Wij CRPW bieden Uw deze website http://www.vzw-carnavalraad-provincie-westvlaanderen.be en de informatie erop aan op voorwaarde dat u,
Zonder enig voorbehoud, Instemt met de gebruiksvoorwaarden op deze pagina's.
Onder "informatie" verstaat de CRPW  alle teksten, Alle fotografisch materiaal, Afbeeldingen en andere grafische items, Alle lay-out, Sjablonen, Templates en structuren die de constructie, De vorm en de inhoud van deze website uitmaken.
Gebruik beperkt tot persoonlijke doeleinden.
Deze website is bestemd voor persoonlijke, Niet-commerciële doeleinden.
De gebruiker is niet gemachtigd om welke informatie dan ook die via deze website wordt bekomen op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook te reproduceren voor niet-persoonlijke doeleinden of commercieel te exploiteren.
Gebruik en reproductie van fotomateriaal - in bijzonder het gebruik van het beeldmerk (logo) - is uitdrukkelijk verboden.
De eigendomsrechten van deze site alsook de intellectuele eigendomsrechten en de eigendomsrechten op de ter beschikking gestelde informatie behoren toe aan de Carnaval raad Provincie West-Vlaanderen.Vzw (CRPW).
Iedereen die dit materiaal wenst te gebruiken, dient contact op te nemen met de Carnaval raad Provincie West-Vlaanderen.Vzw (CRPW).
Terug naar de inhoud