Lid worden - vzw-carnavalraad-provincie-westvlaanderen.be

Carnaval raad Provincie West-Vlaanderen.Vzw
Ga naar de inhoud
MEDEDELING!!
STEUN CRPW.Vzw KOOP ONLINE VIA TROOPER
LIDGELDEN 2023-2024
Onze sponsers
CARNAVAL 2023-2024

laatste update

10/05/2023

opening carnaval
tot
LID WORDEN

  • Een vereniging kan het lidmaatschap bij CRPW.Vzw verwerven door het betalen van een jaarlijks lidgeld van 30,00 EUR.

  • Naast verenigingen kunnen ook individuele personen lid worden bij CRPW.Vzw.
  Het jaarlijks lidgeld voor deze personen bedraagt 25,00 EUR.

  • Een volledig jaarlidmaatschap loopt van 1 mei tot en met 30 april van het daaropvolgende kalenderjaar.

  • Een lidmaatschap voor nieuwe leden kan uiteraard ook aanvang nemen in de loop van voormelde periode.

Maak hierna een keuze onder welke hoedanigheid u lid wenst te worden bij Carnaval raad Provincie West-Vlaanderen.Vzw.
U wenst zich in te schrijven als:      vereniging   OF   Individueel lid
©2017- 2023 Carnaval raad Provincie West-Vlaanderen vzw All rights reserved.
Opening carnaval
tot
Terug naar de inhoud