Lid worden - vzw-carnavalraad-provincie-westvlaanderen.be

Carnaval raad Provincie West-Vlaanderen.Vzw
ON.BE0674973807
schipje raad
logo maskers
Logo CRPW.Vzw
C R P W
Schild West-Vlaanderen op handen
schipje raad
gordijn
Ga naar de inhoud
MEDEDELING!!
STEUN CRPW.Vzw KOOP ONLINE VIA TROOPER

laatste update

20/02/2022

LID WORDEN

  • Een vereniging kan het lidmaatschap bij CRPW.Vzw verwerven door het betalen van een jaarlijks lidgeld van 35,00 EUR.

  • Naast verenigingen kunnen ook individuele personen lid worden bij CRPW.Vzw.
  Het jaarlijks lidgeld voor deze personen bedraagt 30,00 EUR.

  • Een volledig jaarlidmaatschap loopt van 1 mei tot en met 30 april van het daaropvolgende kalenderjaar.

  • Een lidmaatschap voor nieuwe leden kan uiteraard ook aanvang nemen in de loop van voormelde periode.

Maak hierna een keuze onder welke hoedanigheid u lid wenst te worden bij Carnaval raad Provincie West-Vlaanderen.Vzw.
U wenst zich in te schrijven als:      vereniging   OF   Individueel lid
Terug naar de inhoud