Ons doel - vzw-carnavalraad-provincie-westvlaanderen.be

Carnaval raad Provincie West-Vlaanderen.Vzw
ON.0674973807
schipje raad
logo maskers
Logo CRPW.Vzw
C R P W
Schild West-Vlaanderen op handen
schipje raad
gordijn
Ga naar de inhoud
MEDEDELING!!
STEUN CRPW.Vzw KOOP ONLINE VIA TROOPER

laatste update

17/11/2020

Ons doel ?

Op de eerste plaats het carnaval in West-Vlaanderen terug te stimuleren.

Carnaval vierders samen te brengen ons moto is "hoe meer zielen hoe meer vreugde"

Samenwerken met groeperingen, vriendschapsbanden smeden en onderhouden met verenigingen uit andere Provincie's en gewesten, dat erin bestaat, de humor en de parodie te beoefenen in alle menselijke gedragingen; het carnaval op een hoger vlak te brengen door een strenge
toepassing van dit ceremoniële, teneinde kennis te maken met andere gebruiken en tradities

Informatie te verstrekken over carnaval evenementen en carnaval stoeten.

Belangrijke informatie wordt via alle mogelijke moderne communicatiemiddelen ter beschikking gesteld van de aangesloten verenigingen.

In een geest van culturele ontwikkeling.

De aangesloten verenigingen ondersteunen en bijstaan in hun dagdagelijkse werking.

Voor carnavalstradities die onder invloed van onze moderne levensgewoonten dreigen teloor te gaan, de nodige initiatieven nemen om dit te beletten en opnieuw leven in te blazen.


Terug naar de inhoud