Wat is CRPW - vzw-carnavalraad-provincie-westvlaanderen.be

Carnaval raad Provincie West-Vlaanderen.Vzw
Ga naar de inhoud
MEDEDELING!!
STEUN CRPW.Vzw KOOP ONLINE VIA TROOPER
LIDGELDEN 2023-2024
Onze sponsers
CARNAVAL 2023-2024

laatste update

10/05/2023

opening carnaval
tot
WAT BETEKEND CRPW ?

CRPW is een afkorting van onze vereniging "Carnaval raad Provincie West Vlaanderen Vzw".

C = Carnaval =

Is van oorsprong een gekerstend heidens volksfeest.
Het valt binnen de christelijke traditie op de zondag, maandag en dinsdag direct voorafgaand aan de vastentijd van 40 dagen.
Carnaval is bij uitstek het feest van zotheid, spot en uitbundigheid.
Officieel duurt carnaval van zondag tot en met dinsdag. In de huidige praktijk vinden er tussen 11 november en het eigenlijke feest al tal van aan carnaval verbonden festiviteiten plaats, vooral in de laatste weken voor het carnaval zelf. Soms vinden er op Aswoensdag nog carnavalsactiviteiten plaats. Op 11 november (de elfde van de elfde), om precies 11:11:11uur, begint het carnavalsseizoen. In vrijwel iedere carnavalvierende plaats met een zekere ceremonie gevierd. De reden dat specifiek is gekozen voor deze datum en dit tijdstip is dat het getal 11 van oudsher als het getal van dwazen en gekken wordt beschouwd. 11 november is bovendien exact 40 dagen voor 21 december, de kortste dag. Het is daarmee het begin van de donkere periode voor Kerstmis. Daarbij is het de feestdag van Sint Maarten (het sint-maartensfeest). Maria-Lichtmis is op 2 februari, wat weer exact 40 dagen na Kerstmis is.
Elk jaar wordt er door verschillende carnavalsvereniging een prins en prinses Verkozen . Bij sommige verenigingen worden er ook een juniorprins en prinses alsook jeugdprins en jeugdprinses gekozen.
bij andere verenigingen worden deze gewoon aangesteld.
iedere vereniging, gemeente, stad, regio, Provincie of land is verschillend.
Vaak worden steden en dorpen tijdens carnaval overgedragen aan het gezag van Prins Carnaval,
bijgestaan door de Raad van Elf.

R = raad =

In het publiekrecht (m.n. het bestuursrecht), een aantal onderdelen van het privaatrecht (zoals het ondernemingsrecht) en in het staatsrecht wordt de term raad in het algemeen gebezigd voor een aangewezen groep personen aan wie bepaalde − al dan niet officiële − bevoegdheden zijn toegekend. Een dergelijk orgaan heeft doorgaans een adviserende, toezichthoudende, uitvoerende, beslissende en/of (deels) bestuurlijke functie. Er wordt ook wel gesproken van een raadsorgaan, adviesorgaan, -instantie of -college, bij specifiek bestuurlijke functies in het bijzonder van een gremium, bestuursorgaan of (bestuurlijk) college.Het woord raad kan twee betekenissen hebben.
In het eerste geval is het een ander woord voor advies en in de tweede situatie gaat het om een groep mensen die over een bepaald specifiek gebied kennis en-of zeggenschap heeft.

P = Provincie =

Een provincie is een deelgebied van een land met een eigen regionaal bestuur. Het gaat veelal om een tussenniveau tussen het nationale en lokale bestuur, maar hier zijn uitzonderingen op.

W= West - Vlaanderen =

West-Vlaanderen is een van de tien provincies van België en tegelijk een van de vijf provincies van het Vlaams Gewest.
Het is de meest westelijk gelegen provincie van Vlaanderen en België en is de enige Belgische provincie die aan de Noordzee ligt.
De provincie heeft een oppervlakte van 3.144 km².
De hoofdstad van West-Vlaanderen is Brugge.

©2017- 2023 Carnaval raad Provincie West-Vlaanderen vzw All rights reserved.
Opening carnaval
tot
Terug naar de inhoud